Gamla predikstolen

Gamla predikstolen har fått sin plats i norra delen av koret. Den är en föregångare till den nuvarande och bör ha tillkommit någon gång under 1600-talets senare del.

Vid prosten Samnel Elvings visitation i Grangärde den 8 augusti 1697 talas i protokollet om "bygd Predikstohl". Det bör vara vår gamla predikstol, som vid denna tid var färdig.

Den räddades vid 1716 års brand, då man i god tid hann föra den och altarskåpet ut ur den brinnande kyrkan. Upphovsmannen är okänd, men det rustika utförandet tyder på någon lokal bildsnidare.