Ett metallkors står på en gravsten i skuggan av ett gammalt träd. I bakgrunden syns ett vindkraftverk.
Foto: Nille Leander /Ikon

Församlingen och elpriserna

Församlingens ambition är att..

Församlingens ambition är att ta sitt samhällsansvar och bidra med det vi kan för att minska samhällets elanvändning i vinter. Dessutom löper vårt elavtal ut i december 2022 vilket gör att de ökade driftkostnaderna är mycket svåra att planera. Som en konsekvens av detta kommer församlingen att vidtaga åtgärder. Exempelvis kommer fasadbelysningar på våra kyrkor att släckas, inomhustemperaturen i våra fastigheter sänkas samt vi i övrigt försöker vara återhållsamma. 
/Anna-Karin Andersson, ordförande Kyrkoråd