Familjerådgivningen

Välkommen att kontakta oss via sms073-072 30 16 eller på tel 0240-61 18 50.

SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING LUDVIKA

Svenska kyrkans Familjerådgivning är till för alla som har problem i sina nära relationer till exempel:


- För er som är gifta eller sammanboende
- För er som är skilda eller på väg att skiljas
- För dig som har det svårt efter en separation
- För dig som har svårigheter i kontakt med dina närmaste


Familjerådgivningen finns också för dig när du/ni har sorg.
Familjerådgivningen har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

Du kan komma som:

-par
-familj
-enskild

Familjerådgivningen har sekretess
Inga journaler förs
Du kan vara helt anonym
Samtalen är kostnadsfria.

Telefon: 0240-61 18 50
SMS: 073-072 30 16