Diakoni - Socialt arbete

Diakoni är svenska kyrkans sociala arbete. Ibland tar livet oväntade vägar som gör att vi ställs inför frågor som man kan behöva prata med någon om. Kanske vill vi lätta hjärtat till någon som lyssnar i ett enskilt samtal. Kanske vill vi träffa andra och ”bara” prata bort en stund över lite fika.