Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingen sköter begravningsverksamheten.

För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

Begravningsombud inom Ludvika Kommun / Gränge-Säfsnäs församling är: Jan-Henrik Marinder

Faluvägen 234

771 92 LUDVIKA   
    

Kontakta gärna Jan-Henrik Marinder för information i frågor som berör begravningsverksamheten i kommunen.