Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.
Kyrkorådet beslutar om församlingens budget, investeringar, reparationer, inköp personalärenden, arbetsmiljö och mycket annat.

Ledamöter och suppleanter väljs av kyrkstämman (som är det högsta beslutande organet), kyrkstämman består av medlemmar i Svenska kyrkan Gran Canaria.

I kyrkorådet sitter idag
Lars Axeheim - ordförande
Gun Bellini - vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Helena Sahlin
Bengt Wincentsson
Eva Sundelin Isaksson (kyrkoherde)

Suppleanter/ersättare
Anders Glemne
Josefine Karlsson