Kyrkoråd

Kyrkorådet i Svenska kyrkan på Gran Canaria lägger upp de övergripande riktlinjerna för kyrkans arbete.

Sedan senaste kyrkostämman, i mars 2019, ser kyrkorådet ut så här: 

Lars Axeheim - ordförande

Gun Bellini - vice ordförande

Bengt Wincentsson

Charlotta Dicklo (kyrkoherde)

Arvid Welin

Irene Holmström Wiborg

Anders Glemne

Josefine Karlsson