Foto: Magnus Aronson

Stöd i krisen

När livet inte blir som vi har tänkt oss.

Allt blir inte som vi önskat eller tänkt oss.

När livet tar en oväntad vändning kan vi behöva extra stöd. Särskilt om vi är utomlands, utan samma nätverk som i hemlandet.

Då finns vi i Svenska kyrkan på Gran Canaria här för dig i samtal, sjukhus- eller fängelsebesökbesök. Ibland kan vi också bidra med mer konkreta insatser.

Om någon större kris eller katastrof skulle drabba skandinaver på Gran Canaria är kyrkan en viktig samlingspunkt och fristad. Därför har vi även en central funktion för samordningen av krisberedskapen på Gran Canaria.  

Kontakta oss om du vill boka ett samtal!

I brådskande fall når du oss på vår jourtelefon: +34-629 839 813

Vid akuta konsulära ärenden, kontakta Svenska konsulatet, tel: 0034-928 261 751 eller UD:s konsulära Jour: 0046-840510 00

Kontakt svenska kyrkan gran canaria

Adress:
Iglesia Sueca
Urb: Rocas Rojas
35100 San Agustin, Gran Canaria

Tel: +34-928 767 206
Jourmobil: +34-629 839 813
Email: grancanaria@svenskakyrkan.se