Foto: Cecilia Ramäng/IKON

Vigselgudstjänst

Säg JA!

Vigselgudstjänst

Det ska kännas unikt att gifta sig!

Tillsammans med brudparet formar vi vigselgudstjänsten med musik och textläsningar. 

Den fullständiga vigselordningen finns att ladda ner, längst ner på sidan.

Ingångsmusik

PSalm

inledningsORD

bibelläsning

(VIGSELTAL)

PSALM/MUSIK

*FRÅGORNA

* LÖFTEN OCH RINGVÄXLINGEN

* TILLKÄNNAGIVANDET

(VIGSELTAL)

PSALM/MUSIK

FÖRBÖN

HERRENS BÖN 

(VIGSELTAL) 

VÄLSIGNELSEN

PSALM

UtgångsMUSIK

Vigselordningen med kommentarer i pdf att ladda ner, klicka här

P = Präst
P/L =Präst eller Ledare
F = Församling/Alla