Meny

Vigselordning

Vigselgudstjänst (Vigselordningen med kommentarer i pdf finns att ladda ner, längst ner på sidan)

                                    
MUSIK                                                       
SAMLINGSORD                                          
P: I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
eller
P: I Guds, den treeniges, namn.
P: Inför Gud har vi samlats/Vi har samlats till vigsel mellan er, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje.  

PSALM                                                      
LOVPRISNING  (frivilligt moment)                                       
P: Underbara är dina verk, kärlekens Gud, underbart har du skapat oss.
Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.

INLEDNINGSORD                                     
P: Äktenskapets mening är att ta emot och ge vidare den kärlek som är av Gud.
Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra, till kärleken som gåva och uppgift,
och att tillsammans bidra till ett gott samhälle. Att leva som makar/man och hustru är
att leva i tillit och ömsesidig respekt i ljusa och mörka dagar.
Det är att visa varandra trohet och omsorg, gemensamt ansvara för hem och barn/ert hem,
och möta framtiden tillsammans i kraft av Guds nåd.
eller  
P: Äktenskapet välsignas av Gud, himmelens och jordens skapare.
Kärleken är Guds gåva att ta emot och ge vidare.
Det är er uppgift att i glädje och sorg älska varandra, visa förtroende och
ömsesidig respekt, tillsammans ansvara för hem och barn/ert hem
och troget finnas vid varandras sida.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, i Ordet och sakramenten.
Låt Guds nåd och frid bevara er nu och alltid.
eller  
P: Kärleken är en gåva från Gud.
Ni (NN och NN)
har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra.
När ni ingår äktenskap
säger ni ja till er vilja att höra samman i livet,
i ljusa och mörka dagar.
Att leva som makar/man och hustru är att
visa varandra omsorg, gemensamt ansvara för hem och familj och barn.
Ni får troget stå vid varandras sida och ta emot Guds gåva dag för dag.
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd, nu och alltid.  

BIBELLÄSNING                                                                                  
Prästen kan säga:
Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.  
Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Matt 19:4-6
 
Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:26-28  

Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt. Rut 1: 16-17  

Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed, ty han älskade honom lika högt som sitt eget liv.
När han gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll ner med ansiktet mot jorden och hälsade
Jonatan tre gänger. De kysste varandra under tårar, och till slut grät David våldsamt. då sade Jonatan till honom: "Farväl. Vi båda har svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka över förbundet mellan mig och dig och mellan våra efterkommande för all framtid". 1 sam 20:17, 41-42
 
Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Höga Visan 8: 6-7  
 
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Rom 12:9-10  
 
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. l Kor 13:4-7, 13  
 
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2  

VIGSELTAL                                                 

PSALM/MUSIK  

*FRÅGORNA                                                                                         
P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/maka/man/make och älska henne/honom i nöd och lust?
Svar: Ja.        
P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din man/make/hustru/maka och älska honom/henne i nöd och lust?
Svar: Ja.  

* BÖN ÖVER RINGEN/RINGARNA                                 
P: Livets Gud,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Styrk dem att varje dag leva i sina löften.
Genom Jesus Kristus(, vår Herre).
Amen.  

* LÖFTEN OCH RINGVÄXLINGEN                                 
Prästen kan säga:
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)  

eller  
Prästen kan förestava följande löften:

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka/man/make,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig,
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
( Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)  

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man/make/hustru/maka,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)
 
Ringväxling äger rum .

* TILLKÄNNAGIVANDET
P: Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu makar/man och hustru.  

Era löften om ömsesidig kärlek och trohet
påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva.
Må Guds välsignelse omsluta er nu och alltid.  
Amen

VIGSELTAL
                                                                  
PSALM/MUSIK  

FÖRBÖN                   
(Kan sjungas)                                                     
P/L: Kärlekens Gud,      
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap.
Tack för den kärlek de har funnit hos varandra
och det liv de har tillsammans.
Tack för det stöd de får ge och ta emot.
Hjälp dem att förlåta varandra,
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
I Jesu namn.
Amen.  

eller  

P/L: Gud, du som är kärlek och liv,
tack för nyfikenhet och förälskelse,
för kärlek och fördjupad samhörighet.
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap.
Hjälp dem att dela lust och längtan
och leva i ömsesidig trohet och respekt.
(Var med dem i deras omsorg om barnen.)
Sänd dem till andra som behöver omtanke och stöd.
Låt deras gemenskap
ge dem kraft att bidra till ett gott samhälle.
Låt dem i allt leva i tro på dig.
I Jesu namn. Amen.
 
eller      

(Kan sjungas)
P/L: Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud,  
himmelens och jordens skapare,
du som, när du skapade allt,
skapade oss till din avbild.
Du gav oss nåd
att vara förvaltare över allt skapat
efter din kärleks beslut.
0 Gud, se i nåd till NN och NN/dem
som står inför dig
och ber att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid,
i ömsesidig trohet,
gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp),
och ge dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.  

HERRENS BÖN  
Prästen kan säga:
P: Låt oss be Herrens bön.  
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.  

VIGSELTAL 
                                              
VÄLSIGNELSEN  
Prästen kan inleda med orden:
Ta emot Guds I Herrens välsignelse I välsignelsen:  

P: Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F: Amen.  

eller  

P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F: Amen.  

PSALM  

MUSIK

Vigselordningen med kommentarer i pdf att ladda ner, klicka här

P = Präst
P/L =Präst eller Ledare
F = Församling/Alla