Torsdag 9 maj

Förmiddagsseminarium: Kyrka och tro i det mångreligiösa mediesamhället. Alf Linderman, religionssociolog och direktor, och Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare Abrahams Barn, Sigtunastiftelsen startar Kyrkveckan.

Förmiddag 9.00 - 12.00

Kyrka och tro i det mångreligiösa mediesamhället

Vi lever i ett samhälle som genomsyras av medierad kommunikation. Vad betyder det för vår bild av andra, liksom för vår syn på oss själva? Och vad betyder det för vår tro och för vår kyrka? Utifrån en reflektion kring kommunikationens betydelse för människa och samhälle och genom en konkret övning enligt Abrahams Barns metod  ”Identifikation skapar Empati” får vi pröva nya sätt att öka förståelse och samförstånd mellan människor med olika religiös och kulturell bakgrund.

Medverkande: Alf Linderman, religionssociolog och direktor, och Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare Abrahams Barn, Sigtunastiftelsen.

 

Eftermiddag 13.30-15.00

Att vara kyrka i världen

Den världsvida kyrkan och den svenska kyrkan i världen – få har så stor erfarenhet på området som Per Harling. Han har ansvarat för gudstjänsterna vid Kyrkornas världsråd och Europeiska kyrkokonferensen, han har varit kyrkoherde i Svenska kyrkan i Schweiz, han har gjort musikaliska resor i den världsvida kyrkan (som bland annat dokumenterades genom en egen programserie i Sveriges Television). Många möten, många samtal, många gudstjänster och många sånger! Under det här seminariet får vi möta Per, höra delar av hans berättelser och givetvis även sjunga!   
Medverkande: Per Harling    

O’girl -  Non Original -Det finns inga original, Jag är Jag! 

Tänk om du kunde hitta ett sätt att få ut 50 procent mer av livet. Och tänk om du under ditt liv fick ärva allt. Skulle du då kunna tänka dig att dela med dig av något? Och i så fall vad och till vem?...
O’boy har vi väl alla druckit – det kända varumärket har inspirerat konstnären Peter Lindberg till att reflektera och se sig själv och sin egen roll i utvecklingen av ett respektfullt samhälle. Han kallar det ”egologiskt tänkande”. Under seminariet får alla ett verktyg för att göra en egen kritisk analys och möjlighet att utbyta tankar kring detta.
Medverkande: Peter Lindberg, konstnär verksam i Visby.

#Metoo

Under tre eftermiddagar kan den som önskar fördjupa sig i #Metoo. Vad handlar det egentligen om? Vad har hänt runt om i landet, i kyrkan? Vad måste hända för en beständig och hållbar förändring i samhälle och kyrka?
Maria Küchen reflekterar och delar tankar utifrån sin erfarenhet. Maria var en av
förra årets inspiratörer och hennes tankar då finns nu i skriften #Metoo.
Medverkande: Maria Küchen

Teologi mot rasism.

Har de populistiska främlingsfientliga partiernas anspråk på Svenska kyrkan ökat?
Hur upplever Du situationen i Din församling – erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Vilka teologiska redskap har vi för att bemöta främlingsfientlighet och rasism? Hur agerar vi teologiskt och metodiskt?
Medverkande: Daniel Calero Davyt, präst i Visby domkyrkoförsamling.

ACT Svenska kyrkan – nytt namn, nya möjligheter

Vilka är vi? Vad gör vi? Hur kan det internationella arbetet berika församlingslivet?
Svenska kyrkan lanserar sitt nya varumärke för det internationella arbetet kort tid innan Kyrkveckan börjar. Nicklas Fahlgren från Svenska Kyrkans Internationella Avdelning förklarar bakgrunden till det nya namnet och stimulerar oss till att tänka nytt och bli spjutspetsar i arbetet med att lyfta fram orättvisor och missförhållanden. Allt till gagn för en rättvisare värld – långt borta såväl som på hemmaplan.
Medverkande: Nicklas Fahlgren

 

Mässa, torsdag 9/5 kl 20.00

För livets skull – en mässa med Harlingpsalmer

Per Harling är en av våra flitigaste och mest uppskattade psalmförfattare. I Den Svenska Psalmboken med tillägg är han representerad av inte mindre än 23 psalmer och i psalmbokstillägget Psalmer i 2000-talet av ytterligare 17. Psalmer som "Vi reser ett tecken", "Du är helig, du är hel" och "Innan natten kommer" har fått en plats nära hjärtat hos många. Genom sina översättningar till svenska från originalspråk har vi Per Harling att tacka för att vi får möjlighet att sjunga sånger som "Må din väg gå dig till mötes". Och nya psalmer tillkommer i ett ständigt flöde. I torsdagskvällens mässa får vi sjunga gamla och nya Harlingpsalmer, tillsammans med Per själv.

After Church med presentation av Årets förnyare i Svenska kyrkan

Enklare tilltugg och dryck till självkostnadspris i direkt anslutning efter kvällens mässa.