Torsdag 23 maj

Valbara seminarier på torsdagen.

T 1. Konfirmander och unga ledare (1,5 tim)
Hur kan man stödja de unga ledarna i konfirmandarbetet? Verbums nya konfirmandmaterial
fokuserar på tre målgrupper: konfirmanden, den unga ledaren och den vuxna ledaren. För
dig som är ansvarig för konfirmandarbetet ger materialen omistliga verktyg i mötet med både
konfirmander och unga ledare.
Hör Gunilla Lindén, präst och medförfattare till Verbums nya konfirmandmaterial, berätta om
hur ett konfirmandarbete med fokus på de unga ledarna som en resurs kan se ut.

T 2. Samverkan på nya arenor (2 tim)
Vi låter oss inspireras av tio spännande exempel från församlingar i Svenska kyrkan som
samverkar med andra samhällsaktörer och är närvarande på otraditionella arenor. Vi får
reflektera över våra egna församlingars prioriteringar och arbetsätt utifrån de erfarenheter
som presenteras. Församlingarna som beskrivs har ingått i en nationell studie under hösten
2012. Medverkande: diakon Magnus Bodin

T 3. Bibliodrama – läsa Bibeln med kropp och knopp (2 tim)
Ett seminarium där vi undersöker och tolkar en av Bibelns berättelser med alla sinnen, med
både kroppen och knoppen. Genom lekfulla experiment, skapande övningar och rollspel
närmar vi oss en bibeltext samtidigt som våra egna livsfrågor och erfarenheter aktualiseras
och bearbetas. Medverkande: Eva Dannerholm, pastor i GF-kyrkan och bibliodramaledare
och Magnus Myrberg, teolog och bibliodramaledare.

T 4. Vägar till vuxen tro (1,5 tim)
Hur kommer det sig att så många som varit aktiva och trivts i Svenska kyrkans ungas
sammanhang har så svårt att hitta sin plats Svenska kyrkan? Vilka är hindren? Vilka är
vägarna runt dem? Vad kan Svenska kyrkans unga göra och vad kan ”vuxenkyrkan” göra
för att underlätta övergången? Tillsammans med Britt-Marie Frisell, konfirmandkonsulent i
Härnösands stift och JanOlof Nordström, samordnare i Ideellt forum, reflekterar vi kring den
oerhört viktiga frågeställningen och söker vägar framåt.

T 5. Liv i balans (1,5 tim)
Arbete, relationer, pengar och ekonomi, skapelsen och ekologin – det är några teman i ett
samtalsmaterial kring frågor som rör balansen i våra liv. Med utgångspunkt från ett antal
bibeltexter och deltagarnas livserfarenheter ges möjlighet att reflektera över det egna livet
och dess möjligheter. Materialet presenteras och vi samtalar om dess innehåll och olika
sammanhang där det kan användas. Medverkande: Urban Hermansson, Sensus.

T 6. Levande samtal (1,5 tim)
Hur ska vi höja den teologiska temperaturen i kyrkan? Kan några kort hjälpa oss att få igång
samtalet? Låt oss pröva! ”Levande samtal” är ett redskap för att lära känna psalmboken och
fundera kring vad psalmbokens texter betyder i mitt liv.
Anna Davidsson Bremborg, präst i Landskrona församling som utsetts till årets förnyare
2011, leder seminariet där vi tillsammans får pröva på materialet.

T 7. Öppna kyrkorummet (1,5 tim)
Sedan år 1225 står Sankta Maria i centrala Visby. Hon vill vara ett Guds hus – för evigheten,
och samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en lång, omväxlande och anrik historia så
är Sankta Marias viktigaste tid nu. Att visa samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare
sin lokala kontext och tidens strömningar. Vi ser på domkyrkan och den konstutställning som
pågår och samtalar om möjligheter och faror med samtidens intåg i gamla rum.
Ledare: domprost Mats Hermansson, Visby domkyrkoförsamling.

T 8. Rättighetsbaserat arbete i kyrkan (2 tim)
I Psaltaren 146 beskrivs Gud som den som ger de förtryckta rätt, ger främlingar skydd, stöder
faderlösa och änkor men korsar de ondas planer. Kort och gott en rättighetsbaserad Gud.
Seminariet utgår från ett rättighetsperspektiv och presenterar en modell för rättighetsbaserat
arbete i kyrkan. I exempel och övningar fokuserar vi särskilt på barnets rätt. Två nya böcker
presenteras - Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna och Barnets rätt.
Medverkande: Maria Leijman, Lunds domkyrkoförsamling, Emma Fagerstrand och Carina
Öjermo, Sensus studieförbund.

T 10. Ett skapande (1,5 tim) OBS! börjar kl 17.00
Vi delar tankar omkring olika språk och människans behov av att uttrycka sig. Hur kan det
egna skapandet vara en ventil i en annars kravfylld tillvaro? Hur möjliggör vi dessa tidshål
i våra egna liv? Mats Hermansson visar sin ateljé på domprostgårdens vind, berättar om
sitt skapande och visar några av sina presenningsikoner. Seminariet sträcker sig från ett
gemensamt funderande om vårt behov av kreativitet till hur man applicerar bladguld på
gamla slitna presenningar. Ledare: Mats Hermansson.