Foto: Mattias Wahlgren

Lördag 11 maj

Förmiddagsseminarium: Nätverket Framtiden Bor Hos Oss – berättelser om hur framtiden kom ikapp. Johanna Linder, Samordnarna och Christina Byström, nätverkets ordförande samt församlingsherde Henrik Törnqvist med flera.

Förmiddag 9.00 - 12.00

Nätverket Framtiden Bor Hos Oss – berättelser om hur framtiden kom ikapp

Framtiden Bor Hos Oss och Bergsjöns församling delade 2018 på priset som Årets förnyare i Svenska kyrkan. Här får vi ta del av nätverkets erfarenheter av att vara kyrka i en ny tid, en tid som i allt större utsträckning präglas av mångfald och rörelse. Svenska kyrkan är en folkkyrka, men folket är mindre homogent än någonsin. Detta ställer kyrkan inför helt nya frågor, utmaningar och möjligheter, inte minst i urbana mångfaldsförsamlingar. De erfarenheter som finns i nätverket blir alltmer efterfrågade överallt inom hela Svenska kyrkan. Under seminariet presenteras även metodboken med samma namn som nätverket.
Medverkande: Johanna Linder, Samordnarna och Christina Byström, nätverkets ordförande samt Henrik Törnqvist m.fl.

 

Eftermiddag 13.30 – 15.00

Att vara där det skaver – mångfaldskrockar

Mångfald i bl.a. språk, kultur och tradition är många gånger en stor tillgång. Samtidigt ställs vi inför nya frågor som utmanar oss. Ibland väcks även gamla frågor upp igen, frågor som många av oss sedan länge lämnat bakom oss. Hur möter vi och hanterar detta?
Medverkande: Christina Byström, Samordnare m.fl

”Jaha, jag trodde att Svenska kyrkan bara var för svenskar…”

Hur kommunicerar vi i en mångkulturell- och multireligiös miljö? Det gäller bl.a. ord, bilder, uttryck och kommunikationskanaler. Vårt sätt att kommunicera visar på vår identitet som kyrka. Därmed är kommunikation teologi.
Medverkande: Johanna Linder, Samordnare m.fl

#Metoo
Lagstiftningen – ett verktyg i arbetsgivarens arbete mot sexuella trakasserier

I uppropet #vardeljus gavs vittnesbörd om sexuella trakasserier inom vår kyrka. Det ska råda nolltolerans och arbetsgivare i Svenska kyrkan har en viktig uppgift att aktivt arbeta med att skapa arbetsplatser fria från trakasserier. Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen är viktiga verktyg i det arbetet. Vad är det som gäller och hur går det att arbeta aktivt och förebyggande?
Medverkande: Mari Burell förhandlare/rådgivare och Anna von Malmborg/utvecklingschef, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation leder seminariet.