Foto: Mattias Wahlgren

Fredag 10 maj

Förmiddagsseminarium: Berättelsen om Bergsjöns församling – en resa genom väglöst land. Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjöns församling.

Förmiddag 9.00 - 12.00

Berättelsen om Bergsjöns församling – en resa genom väglöst land

Henrik Törnqvist och Bergsjöns församling, berättar om hur en församling där många av Svenska kyrkans yttre förutsättningar nått vägs ände, ändå kan hitta nya vägar och former. Just mångfalden har visat sig vara den stora möjligheten som har vitaliserat och gett nya perspektiv åt församlingsarbetet.  Vi får ett antal ”nycklar” som kan öppna upp för nya insikter, samtal och reflektion.    

Medverkande: Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjöns församling, med medarbetare inspirerar och delger oss sina erfarenheter.  

 

Eftermiddag 13.30 – 15.00

Kyrkan som attraktiv arbetsgivare

Trivs du i kyrkan? Det är vi många som gör, både förtroendevalda och anställda. Trots det har vi flera bristyrken, bland annat är det svårt att få präster och diakoner till lediga tjänster på en del platser i Sverige. Vad gör vi åt det här? Hur kan vi få fler att utbilda sig till yrken inom kyrkan och hur kan vi få fler att vilja arbeta i församlingar och pastorat i hela landet? Vad behöver förbättras för att Svenska kyrkan ska bli mer attraktiv att arbeta i? Eller kanske ska församlingsarbetet mer bygga på ideella krafter?
Medverkande: Mari Burell och Pär Åkerström, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

ENVIS – EN Väg In i Svenska samhället – ett långsiktigt integrationsarbete mellan Svenska kyrkan, Helsjöns folkhögskola, Erikshjälpen m.fl. i nordöstra Göteborg

Språk och arbete är avgörande nycklar för att komma in i samhället. Samtidigt är vägen dit lång och svår för många människor. Genom att tänka samman kyrkan som mötesplats, med arbetspraktik och utbildning skapas nya möjligheter för människor att ta sig vidare in i samhället, något som stärker både självkänsla och möjlighet till självförsörjning.
Medverkande: Samordnare Andrea Bruzelius och diakon Annsofie Olsson

Världens Mässa – gudstjänstutveckling i mångkulturell miljö

I Bergsjöns församling har det vuxit fram en mässa där delaktighet, språk igenkännande och nytänkande förenas på ett nytt sätt. Världen möts, vi lyssnar till livsberättelser, bryter brödet och sjunger på ett sätt som gör att alla kan vara med.
Medverkande: Andreas Andersson,  musikpedagog, Jan Mattsson, musikpedagog och låtskrivare, Monika Stenow, kantor och Henrik Törnqvist, församlingsherde

Det interaktiva kyrkrummet

Domkyrkan vill vara ett Guds hus – för evigheten och samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en anrik historia så är Sankta Marias viktigaste tid nu. Att vissa samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare sin lokala kontext och tidens strömningar. Vi talar om våra kyrkorum och funderar över vad i dem som inbjuder till interaktivitet.
Seminariet hålls i domkyrkan, Max 20 personer.
Medverkande: Mats Hermansson, domprost i Visby

 #Metoo - #VardeLjus
Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det

#Vardeljus- verktyg för att stoppa sexuella övergrepp. Med utgångspunkt i några av vittnesmålen och berättelserna från #vardeljus erbjuds konkreta verktyg och metoder för att bygga upp en kyrka präglad av nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp. Vi utgår ifrån ett juridiskt, teologiskt och normkritiskt perspektiv och workshopen syftar till att ge möjlighet att arbeta förebyggande kring värderingar och förhållningssätt.
Medverkande: Annika Heikkinen, utbildare i diskrimineringslagen och rättighetsbaserat arbete Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, och Sara Björk, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund och präst i Svenska kyrkan

 

Fredag kväll:

After church – Mingel och Musikcafé med musiker från Bergsjön m.fl.