Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gotlands kyrkvecka

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Följ #Metoo-stråket under eftermiddagarna

Under tre eftermiddagar kan den som önskar fördjupa sig i #Metoo. Vad handlar det egentligen om? Vad har hänt runt om i landet, i kyrkan? Vad måste hända för en beständig och hållbar förändring i samhälle och kyrka?

Detta är frågeställningar som Gotlands kyrkvecka vill ge möjlighet att borra djupare i. 

  • Torsdag  - Maria Küchen reflekterar och delar tankar utifrån sin erfarenhet. Maria var en av förra årets inspiratörer och hennes tankar då finns nu i skriften #Metoo.
  • Fredag  - Sensus leder ett seminarium där kvinnoröster från Svenska kyrkan i Stockholm får komma till tals. Mångas erfarenheter läggs på bordet.
  • Lördag -  Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation berättar om vad arbetsgivare i en församling faktiskt kan göra. Hur går man från ord till handling i #Metoos anda?