Foto: Mattias Wahlgren

Följ #Metoo-stråket under eftermiddagarna

Under tre eftermiddagar kan den som önskar fördjupa sig i #Metoo. Vad handlar det egentligen om? Vad har hänt runt om i landet, i kyrkan? Vad måste hända för en beständig och hållbar förändring i samhälle och kyrka?

Detta är frågeställningar som Gotlands kyrkvecka vill ge möjlighet att borra djupare i. 

  • Torsdag  - Maria Küchen reflekterar och delar tankar utifrån sin erfarenhet. Maria var en av förra årets inspiratörer och hennes tankar då finns nu i skriften #Metoo.
  • Fredag  - Sensus leder ett seminarium där kvinnoröster från Svenska kyrkan i Stockholm får komma till tals. Mångas erfarenheter läggs på bordet.
  • Lördag -  Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation berättar om vad arbetsgivare i en församling faktiskt kan göra. Hur går man från ord till handling i #Metoos anda?