Våra kapell

Inom Göteryds pastorat finns två kapell. Göteryds kapell och Emmanuels kapell