sörger

Till dig som sörjer

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.

Många frågor efter att ha mist någon kär

Det är alltid svårt att förlora en familjemedlem eller vän. Och efter dödsfallet ställs du inför många frågor.

För dig som har förlorat någon efter utbrottet av covid-19, kan det kännas ännu svårare. Dels för att det är svårt att träffa familj och vänner, dels för att en del av dem som vill komma till begravningen sitter i karantän.  

DU ÄR ÄNDÅ INTE ENSAM

Men nu finner vi nya former för att stötta varandra på avstånd. Du behöver inte vara ensam med din sorg och oro.

Tack vare mobiltelefoner och datorer, som många har tillgång till, kan vi hålla kontakt med varandra. Vi kan ses, vi kan filma och dela bilder.

Vi som arbetar i Svenska kyrkan anpassar oss efter situationen, men finns här för dig. Vi är vana att möta och hjälpa sörjande människor. Det dör ju människor varje dag annars också. Vi vet hur tungt det kan vara, men vi vet också att man kommer igenom det. Sorg är en del av livet, även om vi kanske inte pratar så mycket om det i vanliga fall. Nu gör vi det, för nu tänker många på sjukdom och död.

BEGRAVNINGEN BLIR KANSKE ANNORLUNDA

Om du är anhörig till någon som har avlidit, kan begravningsgudstjänsten behöva genomföras på ett annorlunda sätt. För på plats kanske bara några få, nära anhöriga kan vara med.

GÄSTER KAN DELTA VIA DIGITALA TJÄNSTER

Precis som i den dagliga sorgen, kan vi använda mobiler, film och bilder även under begravningen. Även de som inte är på plats vid begravningen, kan vara med, till exempel via en digital tjänst, som Messenger eller Skype. Det finns många alternativ.

BEGRAVNINGEN KAN HÅLLAS UTOMHUS
Ett alternativ att överväga är att ha begravningen utomhus. Då kanske fler kan delta.

VÄNTA MED BEGRAVNINGEN
Det är också möjligt att ha begravningen efter att den döde har kremerats. Då genomför vi gudstjänsten med urna i stället för kista och den kan vänta upp till ett år. 

FÖLJ UPP MED EN MINNESSAMLING LÄNGRE FRAM

Ni kan också ha en minnessamling senare, när alla som vill kan vara med. Också då kan ni vara i kyrkans lokaler och ni kan ha en gemensam andakt.

VI HJÄLPER DIG ATT PLANERA
Du får hjälp av oss att hitta ett alternativ som blir bra för dig och dina nära och kära. 

JESUS ÄR MED OSS ALLA DAGAR

Kyrkan är en helig plats och vill vara en trygg punkt även nu, fast på annorlunda sätt. I gudstjänsterna sitter vi med större avstånd från varandra – men vi är ändå tillsammans.

Vi vet inte hur länge detta varar.  Men vi vet att Gud inte överger oss.  Jesus har lovat att vara med oss alla dagar, också i kristid.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på många platser


Svenska kyrkan är på de flesta platser i Sverige huvudman för begravningsverksamheten. Uppdraget och ansvaret kvarstår även under exceptionella villkor.

Enligt lag ska Svenska kyrkan, där dess församlingar och pastorat är huvudman för begravningsverksamheten, även tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Det ska även finnas lokaler utan religiösa symboler, så att begravningar ska kunna genomföras i annan ordning.

Begravning

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Vi berättar också om det som händer före och efter begravningen.

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.