Stöd och hjälp

Någon att tala med

Vi finns till för dig som behöver någon som lyssnar. Du kan få träffa en präst för samtal.

Be för mig

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.