Stöd och hjälp

Någon att tala med

Vi finns till för dig som behöver någon som lyssnar. Du kan få träffa en präst för samtal.