Pilgrimsstigen

Pilgrimsstigen klar!

Nu är projektet med att röja fram den gamla stigen mellan kapellträdan i Pjätteryd och Pjätteryds prästgård klar.

Nu är projektet med att röja fram den gamla stigen mellan kapellträdan i Pjätteryd och Pjätteryds prästgård klar. Stigen ligger på Svenska kyrkan, Växjö stifts mark (egendomsnämnden) och de har betalt för utförandet.


Stigen är döpt till pilgrimsstigen. Vill du gå den är du varmt välkommen. Den börjar bakom prästgården och nås via stigen till fotbollsplanen. 


Pojkarna på bilden heter från vänster Simon Wallerstein, Sigurd Kalin, Arvid Kalin, David Sourza och Arthur Bergkvist. Saknas på bilden gör Johannes Wallerstein.

Ett stort tack går också till papporna Niklas Bergkvist, Tuvan, Johan Kalin, Stenbrohult och Eduardo Sourza, Diö.

Totalt har gruppen röjt 1 km sly.