Påsk

Påsk - största högtiden under kristna kyrkoåret

Firas till åminnelse av Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse.

Den kristna påsken har sitt ursprung i den judiska påsken, i både händelser och tidpunkten när den infaller.

Tidpunkten är flytande och regeln som styr lär komma från det första konciliet (ekumeniskt kyrkomöte) i Nicaea år 325. Den säger att påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som infaller på eller efter 21 mars. I Sverige har dessa regler använts sedan 1844.

Påsken är egentligen två veckor som börjar med Stilla veckan och Palmsöndagen som är söndagen före påsk i kyrkoåret.

Stilla veckan är den sista veckan i fastetiden, från palmsöndagen till påskafton och firas till minne av Kristi lidande och död på korset. 

Påskveckan inleds på påskdagen och firar Jesu uppståndelse, årets viktigaste dag i den kristna tron. Firandet fortsätter på annandag påsk, då man minns Jesu möte med människorna. 

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Göteryds pastorat? Välkommen att höra av dig!