Kyrkoåret, kalender med högtider och helger

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. De handlar bland annat om Jesus liv och innehåller tankar om livet.

Året börjar med advent

Den första dagen i kyrkoåret, eller kyrkåret, är söndagen den första advent.

Kyrkoåret slutar klockan 18 på lördagen före första adventssöndagen, samtidigt som adventshelgen börjar. Enligt gammal tideräkning börjar en helgdag alltid klockan 18 kvällen före. Det är förklaringen till att vi i Sverige firar många "aftnar" som midsommarafton eller julafton.

TEXTER FÖR VARJE HELGDAG

I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn och ett eget tema. Tre olika bibeltexter och en psalm ur psaltaren i Bibeln hör till varje söndag. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse.

Kyrkans tre största högtider är

julen, när vi firar att Gud föds som människa
påsken, när vi firar Jesus död och uppståndelse
pingsten, som är den heliga Andens högtid. Vi firar att lärjungarna, och vi, har fått Anden, Guds osynliga närvaro bland oss människor. 


Veckans texter får du höra om du går till söndagsgudstjänsten. Prästen eller någon ur församlingen kan också läsa texterna under andra gudstjänster eller andakter under veckan. 

Här hittar du kyrkoårets kalender med bibeltexter för kommande söndag

Kyrkoårets texter handlar om livet 

Bibeltexterna handlar om alla mänskliga känslor, som glädje sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför kan kyrkoårets texter hjälpa oss att fundera över våra egna liv.

 

Färger och musik i kyrkan växlar under kyrkoåret

Kyrkoårets växlingar märks i psalmerna, musiken och i färgerna på prästens kläder och på altaret. 

Vit är till exempel en glädjefärg i kyrkan och grönt står för vår och hopp. 

Varför just söndagar?

Söndagen är den sjunde dagen i veckan i den svenska kalendern. En vilodag, då Gud vilade på den sjunde dagen.

Samtidigt är söndagen för oss kristna den första dagen i veckan, som början på den nya skapelsen då Jesus uppstod en söndag. Varje söndag är en påminnelse om Jesu uppståndelse och seger över död, ondska och allt destruktivt. 

Kyrkans kalender, kyrkoåret, kom till några hundra år efter att Jesus levde på jorden.