Kostnader för en begravning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker de viktigaste kostnaderna vid en begravning. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift som täcker en del. Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften.

Dödsboets pengar ska först och främst används till begravningen. Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

Begravningsavgiften täcker det viktigaste

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift till Skatteverket.

Det här ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats i 25 år
 • kremering
 • ceremonilokal
 • transport av kistan från kapell eller kyrka till begravningsplats och krematorium
 • lokal för visning av kroppen.

Läs mer om begravningsavgiften

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift (kyrkoskatten). Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • begravningsgudstjänst
 • församlingskyrka eller kapell
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

DET ÄR SOM REGEL BARA MEDLEMMAR SOM BEGRAVS I SVENSKA KYRKAN

Om den döde inte var medlem i Svenska kyrkan, kan man anta att hen inte ville ha en kyrklig begravning. Därför är grundregeln att personer som inte är medlemmar inte begravs i Svenska kyrkan. Man kan dock göra undantag om det finns särskilda skäl. Det är kyrkoherden i församlingen som tar beslutet, i samtal med de anhöriga.

Kostnader som dödsboet står för

Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften. Det kan handla om

 • kista och eventuell urna
 • svepning
 • transport av kistan till bisättningslokal, det vill säga en lokal där kyrkan tar hand om kistan innan begravningen
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • förtäring vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckning
 • begravningsbyrå.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Vi berättar också om det som händer före och efter begravningen.

Funeral

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

Begravning

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?