Hope587

HOPE587

En ideell hjälporganisation med verksamhet i Ukraina & Zambia

Brev från Hope587 till Göteryds pastorat: ”tack till Göteryds pastorat”, 2021-02-01

 

Hej Karl-Henrik!
Översänder härmed bilder från renovering av lägenheten i Kiev som tillhör en mamma med tre små barn.
Ett stort tack för gåvan som Göteryds pastorat har skänkt till HOPE587 och dess arbete i Ukraina.
Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning”. Jesaja 58:7

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Göteryds pastorat? Välkommen att höra av dig!

Besök oss

Vi hoppas att du har möjlighet att besöka våra kyrkor eller någon annan av våra församlingar. Du är välkommen att hälsa på hos oss och besöka oss!