Hope587

HOPE587

En ideell hjälporganisation med verksamhet i Ukraina & Zambia

Brev från Hope587 till Göteryds pastorat: ”tack till Göteryds pastorat”, 2021-02-01

 

Hej Karl-Henrik!
Översänder härmed bilder från renovering av lägenheten i Kiev som tillhör en mamma med tre små barn.
Ett stort tack för gåvan som Göteryds pastorat har skänkt till HOPE587 och dess arbete i Ukraina.
Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning”. Jesaja 58:7

Tack alla ni som skänkte pengar till Hopes arbete. Här ser ni resultatet!

Tack Hope 001
Tack Hope 002
Tack Hope 003