Fördjupningsstund i fastetid

Onsdag den 22/3 Kl: 19-20 i Församlingshemmet i Göteryd Komminister Per-Rune Svensson berättar om begravningsgudstjänsten i Svenska Kyrkan

Jesus säger pa korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" (Psalt 22).
Han ger uttryck för den frånvaro av Gud som vi kan uppleva. I förtvivlans ord om övergivenhet finns också en Gudsnärvaro som bär fram till ljuset och segern.
Fastetiden ger eftertanke omkring lidandet. Vi är beroende av Gud och medmänniskor och vi kan alla göra någonting för var medmänniska. 
Välkommen till fördjupningstunder i fastetiden
i Göteryds pastorat!