Förbön

Förbön

Vill du att vi ska be för något särskilt? Du kan be om förbön genom att kontakta oss, direkt eller anonymt.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

Matteus 18:19-20