Dopgudstjänst

Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst.

Titta gärna på filmen "Lillebrors dop i kyrkan" (cirka 1 minut) – själv eller tillsammans med barn i din närhet som är nyfikna på vad som händer när någon döps.  

Gudstjänsten

Gudstjänsten inleds med musik och vi sjunger en psalm tillsammans. I ett av inledningsorden läser prästen:

I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

Så frågar prästen om barnets namn och därefter följer en tackbön som inleds:

Gud, tack för livet som du ger oss.
Tack för (namnet).

Bibelläsning om när barn kom till Jesus och han tog emot dem. Så följer en bön, där vi ber att Gud befriar barnet från det som är ont och destruktivt och bevarar det i sin kärlek.

I bibeln läser vi om att Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa. Så har vi döpt i den kristna kyrkan alltsedan dess.

Vattnet, en förutsättning för allt mänskligt liv, hälls i dopfunten och vi ber:

(O) Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.

Tillsammans stämmer vi in i trosbekännelsen och därefter är vi framme vid själva dopet. Prästen döper barnet genom att säga och tre gånger ösa vatten över barnets huvud:

(Namnet), jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Därefter säger prästen följande:

Livets Gud,
uppfyll (namnet) med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Gudstjänsten fortsätter med Välkomnande, Förbön, Herrens bön och Välsignelsen och kan avslutas med Sändningsord.

Dop

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

En fadder ska stötta den som döps

En fadder ska stötta den som döps

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.