Dopgudstjänst

Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst.

DOP I TIDER AV CORONA

Du som planerar ett dop har säkert många frågor med tanke på coronaviruset. Hör av dig till Göteryds pastorat – vi hjälper dig planera och anpassa dopgudstjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

 

Uppdatering 16 november 2020:
Svenska kyrkan ser just nu över hur verksamheterna påverkas av regeringens förslag om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Läs mer om förslaget i pressmeddelandet från regeringen.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

 

Dopet behöver inte ställas in eller skjutas upp 
Rekommendationerna betyder inte att du måste ställa in eller skjuta fram dopet. Istället kan du hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är möjligt att genomföra dopet med bara prästen, barnet och föräldrarna närvarande. Eller bara prästen och personen som ska döpas, om det gäller unga eller vuxna. Du kan också välja att ha dopet någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. 

 

Bjud in gäster till ett filmat dop
Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

 

Festen kan hållas längre fram
Om du har planerat för en större fest efter dopgudstjänsten, så kan du överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

 

Församlingen hjälper dig att hitta alternativ
Om du planerar för ett dop, kontakta din Göteryds pastorat för att få hjälp att anpassa dina planer efter de regler och rekommendationer som gäller.

 

Kontakta Göteryds pastorat

Titta gärna på filmen "Lillebrors dop i kyrkan" (cirka 1 minut) – själv eller tillsammans med barn i din närhet som är nyfikna på vad som händer när någon döps.  

Gudstjänsten

Gudstjänsten inleds med musik och vi sjunger en psalm tillsammans. I ett av inledningsorden läser prästen:

I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

Så frågar prästen om barnets namn och därefter följer en tackbön som inleds:

Gud, tack för livet som du ger oss.
Tack för (namnet).

Bibelläsning om när barn kom till Jesus och han tog emot dem. Så följer en bön, där vi ber att Gud befriar barnet från det som är ont och destruktivt och bevarar det i sin kärlek.

I bibeln läser vi om att Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa. Så har vi döpt i den kristna kyrkan alltsedan dess.

Vattnet, en förutsättning för allt mänskligt liv, hälls i dopfunten och vi ber:

(O) Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.

Tillsammans stämmer vi in i trosbekännelsen och därefter är vi framme vid själva dopet. Prästen döper barnet genom att säga och tre gånger ösa vatten över barnets huvud:

(Namnet), jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Därefter säger prästen följande:

Livets Gud,
uppfyll (namnet) med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Gudstjänsten fortsätter med Välkomnande, Förbön, Herrens bön och Välsignelsen och kan avslutas med Sändningsord.