Dopbrev

Dopbrev

Ett dopbrev är en speciell och personlig dopgåva. Det är ett enkelt brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps – och som överlämnas när barnet fyller 14 år.

Det händer mycket i livet vid 14 års ålder, man är på väg att bli vuxen och står i begrepp att välja sin framtid. Det är en tid då många behöver bli påminda om att de inte är ensamma och att de är älskade som de är. Och att människor i deras omgivning finns där för dem. Då kan dopbrevet bli en sådan påminnelse.

Del av en stor gemenskap 

Det år man fyller 14 får man också en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan och möjligheten att få sitt dop bekräftat. I dopbrevet kan människorna i barnets omgivning välkomna barnet, och påminna om att de är en del av en gemenskap som överbryggar geografiska gränser och generationer. 

ESKILSTUNA FÖRSAMLING FÖRST UT MED DOPBREV

Dopbrevet är ett nytt erbjudande från Svenska kyrkan. I ett första steg kommer dopbrevet att erbjudas dopfamiljer i Eskilstuna församling. Församlingen förvarar breven tills dopbarnen fyller 14 år. Då överlämnas breven i samband med inbjudan till konfirmationen.

DU KAN OCKSÅ ANVÄNDA DOPBREVET

Du som vill använda dopbrevet på egen hand och förvara det själv tills ditt barn fyller 14 år är självklart välkommen att göra det. 

Ladda ner dopbrevet.