Dopbrev

Dopbrev

Ett dopbrev är en speciell och personlig dopgåva. Det är ett enkelt brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps – och som överlämnas när barnet fyller 14 år.

Det händer mycket i livet vid 14 års ålder, man är på väg att bli vuxen och står i begrepp att välja sin framtid. Det är en tid då många behöver bli påminda om att de inte är ensamma och att de är älskade som de är. Och att människor i deras omgivning finns där för dem. Då kan dopbrevet bli en sådan påminnelse.

Del av en stor gemenskap 

Det år man fyller 14 får man också en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan och möjligheten att få sitt dop bekräftat. I dopbrevet kan människorna i barnets omgivning välkomna barnet, och påminna om att de är en del av en gemenskap som överbryggar geografiska gränser och generationer. 

ESKILSTUNA FÖRSAMLING FÖRST UT MED DOPBREV

Dopbrevet är ett nytt erbjudande från Svenska kyrkan. I ett första steg kommer dopbrevet att erbjudas dopfamiljer i Eskilstuna församling. Församlingen förvarar breven tills dopbarnen fyller 14 år. Då överlämnas breven i samband med inbjudan till konfirmationen.

DU KAN OCKSÅ ANVÄNDA DOPBREVET

Du som vill använda dopbrevet på egen hand och förvara det själv tills ditt barn fyller 14 år är självklart välkommen att göra det. 

Ladda ner dopbrevet.

Dop

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Plannera en dop

Att planera ett dop

I grund och botten är dopet en gåva från Gud till det lilla barnet, och allt runt omkring kan se olika ut. Om ni inte har möjlighet att lägga ner så mycket tid på planering är ni alltid välkomna till drop-in dop som många församlingar erbjuder. Men om ni vill göra en egen festlighet av dopet så hittar ni en del inspiration och tips på den här sidan.

Dopgudstjänst

Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst.

En fadder ska stötta den som döps

En fadder ska stötta den som döps

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.