Begravningsmusik

Begravningsmusik

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Prästen ansvarar för gudstjänsten och för valen av psalmer. Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen, om det finns orgel och till exempel ett piano.

Några vanliga begravningspsalmer

 • 189 Bliv kvar hos mig
 • 190 Bred dina vida vingar
 • 200 I denna ljuva sommartid (sista verserna)
 • 201 En vänlig grönskas rika dräkt (sista verserna)
 • 249 Blott en dag (se filmklippet nedan)
 • 251 Var jag går i skogar, berg och dalar
 • 256 Var inte rädd
 • 277 Så tag nu mina händer
 • 289 Guds kärlek är som stranden
 • 297 Härlig är jorden
 • 304 Lär mig, du skog, att vissna glad
 • 798 Som liljan på sin äng 

PSALMER MED ANKNYTNING TILL OLIKA ÅRSTIDER

 • 113 Det är en ros utsprungen
 • 313 Min frälsare lever
 • 198 Likt vårdagssol i morgonglöd
 • 304 Lär mig du skog att vissna
 • 200 I denna ljuva sommartid

Du kan välja både psalmer och andra musikstycken 

Vid sidan av psalmerna spelas också ofta annan musik på begravningar. I spotifylistan här nedanför har vi samlat några exempel på sådan musik.

Spela upp musik från cd-skiva

Det är tillåtet att spela upp musik från en cd-skiva. Cd-skivan måste vara i original eftersom kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.

Mycket av den musik som spelas i kyrkorna finns på Spotify eller iTunes, men av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda privata konton på Spotify eller iTunes för att spela upp musiken i kyrkan. Om du köpt musiken från iTunes och sparat ner den på ett usb-minne eller en cd-skiva är den däremot ok att använda.

Begravning

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Vi berättar också om det som händer före och efter begravningen.

sörger

Till dig som sörjer

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.