Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänst

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får de församlade be, sjunga och minnas tillsammans.

BEGRAVNING I CORONATIDER

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten.

Göteryds pastorat hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Regeringen har beslutat om att införa en maxgräns för åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

Begravning i Svenska kyrkan är en gudstjänst. Prästen ansvarar för gudstjänsten. Tillsammans med prästen kan du välja bibeltexter och planera begravningsgudstjänsten.

Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen och om det är möjligt att spela upp inspelad musik.

Bibeltexter och agenda för begravningsgudstjänst

Förslag på bibeltexter

GAMLA TESTAMENTET
Psaltaren 23:1–4, 73:23–26, 90:12, 103:15–17, 121:7–8
Jesaja 25:89
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

NYA TESTAMENTET
Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4

 

Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning

Klockringning
Musik
Samlingsord
Psalm
Griftetal
* Överlåtelsen
Prästen lägger mull tre gånger på kistan eller tecknar korstecknet över kistan.

Bibelläsning
Psalm

Avskedstagande


Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön och eventuell psalm.

Förbön
Herrens bön

Avslutning i kyrka eller kapell
Psalmmusik

Avskedstagande

Avskedstagande sker här eller före förbönen.
Psalm
Slutbön
Välsignelsen
Psalm
Musik
Sändningsord

Avslutning på kyrkogården

Psalm
Musik
Kistan bärs till graven. Klockringning kan förekomma.
Gravsättning
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Välsignelsen kan läsas här eller innan kistan bärs ut ur kyrkan eller kapellet.
Psalm
Sändningsord

Kontakta vår begravningsadministratör

Lena  Niklasson

Lena Niklasson

Göteryds Pastorat

Kanslist, Begravningsadministratör