Foto: Josefine Klahr

Pastoratsgården Källby

Besöksadress

Hagvägen 2
531 73 KÄLLBY

Hyra pastoratsgården Källby

I samband med dop, vigsel, konfirmation eller begravning kan du hyra lokal kostnadsfritt om du är medlem i Svenska kyrkan.

Lokaler hyrs inte ut till organisationer, privatpersoner eller sammanslutningar vars idéer och värderingar står i strid mot Svenska kyrkans. Spritservering ej tillåten.

Priserna gäller per tillfälle. Kyrkoherden ansvarar för tillämpning av villkor och taxor.

Kyrksalen

500 kronor för hyra av kyrksalen i Pastoratsgården 

Kyrksalen i Pastoratsgården, Källby Foto: Josefine Klahr

Matsal med kök

700 kronor för hyra av matsalen med kök i Pastoratsgården 

Plats för många gäster Foto: Josefine Klahr

Barn- och ungdomsavdelning och pentry

500 kronor för hyra av barn- och ungdomsavdelning och pentry. (passar bra till barnkalas)

Barn- och ungdomsavdelningen Foto: Josefine Klahr
Barn- och ungdomsavdelning Foto: Josefine Klahr

Sammanträdesrum

300 kronor för hyra av sammanträdesrummet i Pastoratsgården

Plats för många gäster Foto: Josefine Klahr
Pastoratsgården Källby, sett från vägen Foto: Josefine Klahr