Foto: Silviarita

Leva vidare

Om du förlorat din make/maka kommer du att få en inbjudan per post, till en samtalsgrupp som heter "Leva vidare". Samtalsgruppen träffas 5 gånger och delar erfarenheter kring sjukdom, dödsfall och begravning.  

Ibland kan det vara nyttigt att sätta ord på sin sorg, att samtala om sorg och att någon lyssnar. Varje människas sorg är unik, men det brukar ändå kännas bra att få dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

En präst och en diakon finns med i samtalsgruppen.

Samtalsgruppen är helt kostnadsfri.

Känner du behov av samtal i samband med ett dödsfall, hör gärna av dig till Svenska kyrkan Götene pastorat.