GDPR: Ideella medarbetare och ledare

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du är ideell medarbetare eller ledare.

För att vi ska kunna administrera ditt ideella arbete behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal.

Om du är under 16 år krävs det att vårdnadshavare godkänner lagringen av personuppgifterna.

Personuppgifterna lagras under tiden du är ideellt engagerad i församlingen.