Meny

Forshems stenmuseum

I det lilla muséet finns gravkonst från sju århundraden samlad.

Gravstenarna och stenskulpturen i museet är representativa för de kyrktäta och tidigt kristnade områdena runt Kinnekulle. Här finns stenkors, stavkorshällar, porträttgravstenar och liljestenar. Stenarna representerar tiden från 1000-talet och fram till och med det sena 1700-talet och har samtliga tillverkats av lokal sand- och kalksten från Kinnekulle. 
    Traktens omfattande och högkvalitativa tillverkning av gravstenar, dopfuntar och stenskulpturer under 1100- och 1200-talen spreds till en mängd kyrkor i västra Sverige.

Forshems stenmuseum är inrymt i ett litet fristående, vitrappat hus och är beläget mitt emot Forshems kyrka. Parkering vid Forshems kyrka. 
Gratis inträde, men lägg gärna ett frivilligt bidrag till muséets öppethållande.

Erik Kron

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare