Foto: Ylanite Koppens

Ekumenisk dagledigträff i Götene

En ekumenisk dagledigträff hålls en onsdag i månaden. Ekumenisk dagledigträff är en mötesplats med gemenskap, programpunkt och fika.

Ekumenisk dagledigträff är en mötesplats med gemenskap, programpunkt och fika. Träffarna hålls på olika platser.

Välkommen till Ekumenisk dagträff våren 2023

Onsdagen den 8 februari kl. 14:00 - Equmeniakyrkan Götene
"Vad Gud kan göra" Besök av Björn Lernberg som hjälpt många utsatta människor

Onsdagen den 8 mars kl. 14:00 - Korskyrkan Götene

Onsdagen den 5 april kl. 14:00 - Götene församlingshem, Svenska kyrkan Götene pastorat

Onsdagen den 17 maj - Utflykt
Mer information om utflykten kommer senare i vår