Närbild på pianotangenter.
Foto: Frida Gustafsson

Cantabile

Blandad vuxenkör

Vi träffas i församlingshemmet i Sil tisdagar kl. 19.00-21.00
Kören Cantabile är en blandad vuxenkör som huvudsakligen sjunger i sin hemförsamling, men även i pastoratets andra kyrkor.

Kören har gjort en del resor genom åren: 1996 var vi i London och sjöng i Svenska kyrkan, 2011 i Stralsund samt 2014 i Berlin, där vi medverkat med konsert samt i gudstjänster. Kören har gjort många projekt, t.ex. ” Taube i våra hjärtan ”, många vår- och julkonserter som inbringat pengar till välgörande ändamål.

Vi känner stor glädje i att sjunga tillsammans och för andra.

Ewa Svensson

Ewa Svensson

Götene pastorat

Kantor