Någon står utomhus i gräset med en kompass i handen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vägval

Många gånger är valfrihet mest besvärligt; vi måste välja elbolag, vårdcentral, pensionsfonder osv – något många helst sluppit engagera sig i. Andra gånger är valen viktigare, ibland direkt livsavgörande – som att själv få välja vad en skall utbilda sig till eller vem en skall dela livet med. Sådana val får konsekvenser för lång tid framöver, kanske för alltid.

Vägval är viktiga även för oss som kollektiv. Tillsammans har vi ansvar för hur vi formar vårt samhälle, hur vi förvaltar vår miljö och våra barns framtid. Men sådana vägval kan fylla oss med oro; hur skall vi kunna veta vad som är kloka val? Kanske tänker vi ”Bättre då att andra får välja väg, så slipper vi ansvaret”. Men att låta andra välja är även det ett val, ett vars konsekvenser vi också har ansvar för.

Som kristna kan vi alltid be Gud att leda oss – och upprätta oss när vi misslyckas. Med den heliga Birgitta kan vi var dag be: ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.”

Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog

Läs vidare

Kunskap + Gud = ?

Det är så mycket vi inte förstår om nu Gud finns. Som varför det går bra för den elake, medan den gode lider – borde inte Gud låta olyckan slå mer rättvist och drabba dem som förtjänar det? Eller varför det alls finns ondska och lidande – borde inte all ondska försvinna om Gud finns och är både god och mäktig?  

Krönikor

Hör personliga röster ge sina tankar om ämnen som Göteborg stiftsorganisation verkar för.