Vägen till hållbar energiförsörjning

En hållbar energiförsörjning är ett arbete som sker i flera led. En första åtgärd bör vara att minska energibehovet. Finns några ”onödiga utgifter”?

Metoden som användes i Värö var att kartlägga vilka de stora energitjuvarna är och sedan överväga var förbättringar kan ske.  Kanske går det att begränsa uppvärmningen av kyrkolokalerna? Idag finns en uppsjö av smarta, mer eller mindre automatiska styrsystem för värme och ventilation som kan underlätta att spara in på elkostnader och utsläpp.  

Andra åtgärder för att minska på utsläpp kan var att gå över till eldrivna verktyg och fordon istället för traditionella varianter som går på fossila bränslen. Dessa, tillsammans med en solcellsanläggning är en strålande kombination! En eller flera solcellsanläggningar säkerställer att elförsörjningen, åtminstone sommartid, kommer från förnybara, miljövänliga källor.  

Även om en egen solcellsanläggning inte är aktuell finns det andra sätt att främja och ta del en av förnybar energiproduktion. Ett sätt är att ställa krav på sin elleverantör. Många elleverantörer säljer el märkt med ”Bra Miljöval” där elproduktionen, förutom att vara förnybar, även följer andra miljökrav. Det kan vara att vattendrag inte får torrläggas eller att vindkraftsverk inte får placeras i känsliga naturområden.

Det är även möjligt att köpa andelar i vind- eller solkraftsparker. Detta är en möjlighet som sannolikt kommer bli mer vanlig i framtiden i och med att utbyggnaden av storskalig solenergi tar fart. Idag finns ett antal större andelsägda vind- och solcellsparker och fler planeras under de kommande åren. Det kan även vara möjligt att gå ihop och handla upp en större anläggning tillsammans med andra aktörer.   ​