Stiftsjuristerna Carl och Marie
Foto: Torgny Lindén

Vad gör en stiftsjurist?

Att arbeta som jurist inom kyrkans värld kan tyckas ovanligt. Marie och Carl arbetar som stiftsjurister vid Göteborgs stiftskansli och beskriver båda en glädje i kyrkan och i att få arbeta inom ett område där de med sin kompetens kan bidra till en helhet som är mycket större.

Bred och varierande arbetslivserfarenhet

Marie växte upp i Alingsås. Hon övervägde att läsa till polis men hade under högstadiet en kusin som läste till jurist och redan i nionde klass bestämde hon sig för att sikta på att söka till juristprogrammet efter gymnasiet. Efter juridikstudierna i Uppsala fick hon tjänst som jurist på Rikskriminalpolisens internationella enhet och jobbade där med frågor som rörde internationellt polissamarbete.

– Till mina arbetsuppgifter hörde bland annat att representera svensk polis i en av EU-rådets arbetsgrupper som behandlade polisiära Schengenfrågor, berättar Marie.

– Det var otroligt spännande att vara involverad i jobbet mellan medlemsländerna i Bryssel och jag är väldigt tacksam för den erfarenheten, fortsätter hon. Marie arbetade också en tid inom Stockholmspolisen med frågor av mer lokal karaktär.

 

Det engagemanget har jag enbart positiva minnen från och det bidrog till att jag gärna ville jobba för Svenska kyrkan igen.

Efter några år lämnade hon och hennes familj Stockholm och flyttade tillbaka till hemstaden Alingsås och då fick hon möjlighet att göra notarietjänstgöring på Borås tingsrätt. Notarietjänstgöring är en tidsbegränsad utbildningstjänst inom domstolsväsendet med syfte att ge jurister erfarenhet och utbildning utöver de akademiska studierna. När den avslutades såg hon en annons om att Göteborgs stift sökte stiftsjurist.

– Jag blev nyfiken och tyckte det lät som ett väldigt intressant jobb så jag sökte, fick tjänsten och började här i januari 2018, berättar hon.

– I tonåren var jag ideellt engagerad i barn- och ungdomsverksamheten i Alingsås församling. Det engagemanget har jag enbart positiva minnen från och det bidrog till att jag gärna ville jobba för Svenska kyrkan igen, fortsätter hon.

Carl är uppvuxen i Partille utanför Göteborg. Han visste tidigt att han ville arbeta med något där han fick skriva, träffa människor och där det också fanns möjlighet till utveckling och varierade arbetsuppgifter.

– Juridik verkade vara en bra kompromiss, berättar han. Sagt och gjort, Carl flyttade till Lund år 2007 för att studera vid universitetet.

– Jag läste faktiskt japanska en termin, men började sedan på juristprogrammet. Under de åren insåg jag att mitt huvudsakliga intresse var offentligrättsliga och förvaltningsrättsliga frågor och jag bestämde mig för att fortsätta på den vägen, berättar Carl. Efter juristexamen arbetade han på Migrationsverket, dels i Växjö, dels i Malmö.

– I Växjö arbetade jag med uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det vill säga med människor som ville komma till en anhörig i Sverige. Och under ”flyktingkrisen” 2015 arbetade jag på Migrationsverket i Malmö med uppehållstillstånd på grund av arbete. Min tid på Migrationsverket var oerhört utvecklande och spännande på många sätt, fortsätter han. Därefter fick han möjlighet att göra notarietjänstgöring på Förvaltningsrätten i Malmö.

– Det var också väldigt utvecklande. Jag fick arbeta med många olika måltyper på domstolen, bland annat migrationsmål, socialförsäkringsmål, biståndsmål och mycket annat, förklarar han. Efter notarietjänstgöringen blev han kvar på Förvaltningsrätten som föredragande jurist. Han flyttade sedan tillbaka till hemstaden Göteborg och påbörjade en liknande tjänst på Förvaltningsrätten där.

 

Jag fick ett mycket gott intryck av arbetet och arbetsklimatet på stiftskansliet.

– Som notarie och som föredragande jurist arbetade jag dagligen i nära samarbete med domarna på domstolen och det var en tid då jag fick tillfälle att i flera avseenden utvecklas som jurist. Samtidigt kände jag efter några år att det blivit dags för mig att fortsätta utvecklas i en annan roll. Då såg jag en annons om att stiftet behövde en stiftsjurist. Jag fick ett mycket gott intryck av arbetet och arbetsklimatet på stiftskansliet, fortsätter han. Och på den vägen är det. Carl har arbetat på stiftskansliet sedan april 2020.

Vad arbetar då en stiftsjurist med egentligen?

Stiftskansliets jurister samarbetar tätt kring olika arbetsuppgifter. Och det är oerhört varierande arbetsuppgifter de har. De arbetar bland annat med att handlägga och skriva förslag till beslut i ärenden som hanteras av domkapitlet.

– Det kan exempelvis vara tillsynsärenden avseende präster och diakoner, beslutsprövningar av beslut som fattats i församlingar och pastorat och befogenhetsprövningar inför arbetsrättsliga beslut i församlingar och pastorat, berättar Carl.

– Som stiftsjurist är man också sekreterare i domkapitlet, fyller Marie i.

– Vi får bland annat frågor om tystnadsplikt och sekretess och, inte minst i dessa tider, valfrågor. Vi handlägger även ärenden om utlämnande av handlingar, berättar hon.

– Som rådgivare i kyrkorättsliga frågor får vi frågor från såväl våra kollegor på stiftskansliet som från församlingar och pastorat. Många förtroendevalda hör också av sig med frågor och det händer även att privatpersoner vill få information om Svenska kyrkan och dess regelverk, fortsätter hon.

Som jurist över lag är det viktigt att man är noggrann och analytisk, menar Marie.

– Och med tanke på att jobbet är så varierat måsta man vara flexibel och det är helt klart en stor fördel om man är lösningsfokuserad, fortsätter hon. Carl tar vid.

– Det är också en fördel att kunna förmedla juridik på ett lättförståeligt sätt till de personer, ofta med olika bakgrund, som man kommer i kontakt med.

Varför söker en jurist en tjänst i kyrkan?

Att som jurist söka sig till just en tjänst inom kyrkan kan som sagt tyckas ovanligt. De flesta utbildade jurister arbetar antingen inom rättsväsendet eller på en myndighet. Drygt 40% av de nyexaminerade juristerna får jobb inom det privata näringslivet, till exempel på revisionsbyrå eller som biträdande jurist på advokatbyrå, enligt Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Så vad fick då dessa två jurister att söka sig just till kyrkan?

Marie ville vidga vyerna efter att ha jobbat flera år inom rättsväsendet. Hon lockades av att få jobba med nya slags frågor inom en politiskt styrd organisation, något hon inte hade erfarenhet av sedan innan.

– Precis som på tidigare arbetsplatser upplever jag att mitt jobb är meningsfullt och att intressanta och viktiga frågor hamnar på just mitt bord. Svenska kyrkan har en viktig roll i det svenska samhället och i övriga världen och jag uppskattar att få vara med och bidra med det jag kan i form av juridiskt stöd, menar hon.

– Jag valde att arbeta inom Svenska kyrkan eftersom arbetet som stiftsjurist verkade passa mig, med tanke på vad jag arbetat med tidigare, men också eftersom arbetet kunde erbjuda något helt nytt, fyller Carl i.

– Det är spännande att arbeta inom Svenska kyrkan där juridiken bara är en liten beståndsdel i en mycket större helhet, fortsätter han.

Text Kristine Ålöv, bild Torgny Lindén

Mer om Marie

Ålder: 37
Arbetstitel: Stiftsjurist
Bor: Alingsås

Vad drivs du av i ditt arbete?

– Jag drivs av att kunna hjälpa dem som hör av sig med kyrkorättsliga frågor på bästa möjliga sätt. Frågeställarna ska få nytta av mitt svar! Som jurist kan jag ofta känna att man förväntas leverera ett enkelt och kortfattat svar, men ganska ofta är juridiken varken svart eller vit och då försöker jag i stället förklara hur aktuella bestämmelser kan tolkas. Det är viktigt för mig att leverera så tydliga svar som möjligt till frågeställaren, även om kyrkorätten, och förhållandet mellan teologi och juridik, i sig inte alltid är helt okomplicerad.   

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

– Just nu är det främst fokus på frågor som rör kyrkovalet. Vi stiftsjurister beslutar på delegation från stiftsstyrelsen i ärenden som rör kyrkovalet. Vi har nyligen också varit med och utbildat valnämnderna i stiftet. Parallellt med kyrkovalet jobbar vi på med våra vanliga arbetsuppgifter som exempelvis handläggning av ärenden i domkapitlet och besvarande av kyrkorättsliga frågor. Vi stiftsjurister har även regelbundet möten med vårt dataskyddsombud. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Kontakten med alla människor! Jag slås ofta av att det i stiftet finns så otroligt mycket engagemang och kunskap! Jag gillar även variationen av arbetsuppgifter. Vissa frågor kan besvaras relativt fort medan andra kräver en rättsutredning. Jag har alltid gillat att skriva beslut (och domar på tingsrätten) och i domkapitelsärendena blir det en hel del skrivande. Kyrkorätt var inget jag hade kommit i kontakt med innan jag började jobba som stiftsjurist och jag är glad för att jag fått chansen att fördjupa mig inom detta intressanta och spännande rättsområde! 

Mer om Carl

Ålder: 35
Arbetstitel: Stiftsjurist
Bor: Göteborg

Vad drivs du av i ditt arbete?

– Jag engageras av att få lära mig mer om Svenska kyrkan och om kyrkoordningen. När juridiken och teologin möts sker det ofta intressanta saker. Jag har också tagit med mig inspiration från min tid på myndighet och domstol och drivs av att de viktiga prövningarna, i bland annat tillsynsärenden, som sker i domkapitlet ska vara så bra som möjligt.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

– En vanlig dag kan se väldigt olika ut. En dag kan innebära att hantera, utreda eller skriva beslut i någon av de ärendekategorier som förekommer vid domkapitlet eller att svara på mail- och telefonsamtal med frågor. En annan dag kan innebära att medverka i utbildningar inför valet eller att hantera GDPR-frågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Den goda stämningen och de kunniga kollegorna på stiftskansliet samt variationen i arbetsuppgifterna är bland det bästa med mitt jobb.