En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vad betyder konfirmation?

Att konfirmera betyder att bekräfta. I konfirmationen bekräftar konfirmanden sitt kristna dop, och säger sitt ja till Guds ja till henne, det Gud inneslöt henne i genom dopets sakrament. 

Förr var konfirmationen en viktig del av vuxenblivandet, något som i stort sett alla genomgick. Fokus låg på kunskap, och bara den konfirmerade fick ta emot nattvardens sakrament (vilket inte längre gäller). Med katekesen som grund skulle konfirmanden lära sig en massa saker utantill, vilket skulle redovisas i ett förhör. 

Idag ger konfirmationstiden en chans att prova på och fördjupa sig i vad kristen tro kan innebära. Fokus ligger på upplevelse och liv, men självklart lär sig konfirmanden också en hel del. För den som inte redan är döpt sker dopet under konfirmationstiden. Så hänger dop och konfirmation ihop än idag. I den avslutande konfirmationsgudstjänsten får konfirmanden genom bön och handpåläggning förnyad delaktighet i Andens gåva, och kallas att leva som kristen. 

Text: Frank Lorentzon