Vad är solenergi?

De senaste åren har solenergi stigit fram som ett hållbart, ekonomiskt och enkelt energialternativ.

En solcellsanläggning omvandlar solens strålar till elenergi. Produktionen är tyst, säker och utsläppsfri. Anläggningen producerar mest el under sommarhalvåret, men faktum är att den högsta effekten brukar fås under kalla, soliga vår- och höstdagar, då kylan håller nere värmeförlusterna i modulen. Det kalla, torra, svenska klimatet är mycket gynnsamt för solceller. Vi har visserligen inte den högsta instrålningen, men i gengäld håller modulerna längre och slits väldigt lite. 

De senaste åren har solenergi stigit fram som ett hållbart, ekonomiskt och enkelt energialternativ. Under 2019 installerades 289 MW solceller i Sverige, det var nästan 60% mer än vad som installerades året innan. Den årliga installerade effekten har gått från 10 till 700 MW under de senaste tio åren och utbyggnaden spås fortsätta öka. Under samma period har investeringskostnaden för en komplett anläggning minskat med mer än 80 %.*

När en anläggning väl är driftsatt behövs mycket lite underhåll. Modulerna behöver i regel inte rengöras från vare sig smuts eller snö. Det kan dock vara bra med ett digitalt övervakningssystem som skickar ett meddelande om produktionen oväntat skulle gå ned. Efter ungefär 15 år brukar det vara dags att byta ut växelriktaren, det tar inte mer än en dags arbete. Solcellerna beräknas ha en livslängd på minst 30 år, men sannolikt kan de fungera längre än så. Sveriges äldsta nätanslutna anläggning installerades 1984 och producerar idag lika mycket som den gjorde då den var ny. 

Källa: IEA PVPS, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019, 2020