Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Unga som agerar med tron som drivkraft

Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan där unga vuxna mellan 16 och 30 år agerar lokalt för global rättvisa med tron som drivkraft.

Korsväg har mött Maya Skagegård och Hanna Soldal och samtalat om Ageravolontärernas arbete, vilka delar som är viktiga för programmet och om hur de kan bli fler.

Maya arbetar som volontärsamordnare på Act Svenska kyrkan med största fokus på ungas engagemang. Hennes arbetsuppgifter går ut på att på olika sätt ge unga möjlighet att engagera sig i globala rättvisefrågor och i det är Ageraprogrammet hennes största del. Under uppväxten i Storvreta utanför Uppsala var hon konfirmand samt ung ledare på stiftsgården Undersvik.

– Jag upplevde det som en bra tid i mitt liv där och jag fick möjlighet att prata om frågor som berör global rättvisa. Sedan dess har jag velat komma tillbaka till kyrkan för att få arbeta med tron som drivkraft, berättar hon.

Via ett praktikprogram i Zimbabwe, studier i mänskliga rättigheter och statskunskap samt arbete med ungas engagemang för bland annat SIDA och UD, har hon kommit tillbaka till kyrkan.

Hanna arbetar som samordnare för globala påverkansfrågor på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Under uppväxten i Knutby utanför Uppsala var hon engagerad i Svenska kyrkans arbete.

– Jag kom i kontakt med Act Svenska kyrkans och deras kampanjer via församlingen. Men det var först när jag själv var Ageravolontär som jag fick mer insikt i vad arbetet faktiskt går ut på. Det var också då jag upptäckte Svenska Kyrkans Unga, berättar hon.

Hannas erfarenhet som lett henne till det arbete hon har idag är bred. Hon är utbildad biolog och antropolog och har en masterexamen i etnobotanik, vilket är relationen mellan människor och växter. Dessutom har hon arbetat med barn och unga i församling samt varit ekumenisk följeslagare genom Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas världsråd.

Maya Skagegård och Hanna Soldal är Ageravolontärer i ett nätverk av unga vuxna som agrar lokalt för global rättvisa, med tron som drivkraft. Foto: Magnus Aronson Foto: Magnus Aronson

Vad är då Agera och hur fungerar arbetet?
– Vi brukar säga att det är ett nationellt nätverk med lokal förankring där unga vuxna mellan 16 och 30 år agerar lokalt för global rättvisa med tron som drivkraft, berättar Maya.

– Den lokala förankringen innebär att du som Ageravolontär tillhör en lokalgrupp som några gånger per termin tillsammans planerar och genomför aktiviteter av olika slag, fortsätter Hanna.

Den nationella delen innebär att alla volontärer, som vill ses fyra gånger per år för fortbildning, inspiration och för att agera tillsammans. Kort sagt kan man säga att arbetet med Agera har fyra olika delar:

  • påverkansarbete i kyrkan och i samhället
  • utbildning av sig själv och andra
  • att vara föredömen i hur vi själva lever våra liv
  • insamling till Act Svenska kyrkan.

Påverkansarbetet går ut på att på olika nivåer försöka bedriva lobbyverksamhet i globala rättvisefrågor.

– I slutet av oktober uttalade sig biskoparna om klimatet i DN Kulturdebatt och det kom in arga kommentarer som respons på detta. Då var det många Ageravolontärer som stöttade upp och gick in och skrev om kyrkans roll och varför de här frågorna är viktiga för kyrkan, berättar Hanna.

Maya fortsätter och berättar om hur Ageravolontärerna var en viktig aktör i bildandet av ett ungt nätverk inom ACT-alliansen då de tryckte på i frågan om hur unga skulle kunna ta mer plats i det arbetet.

– Vi får också mycket förfrågningar från nationell nivå, från stift och församlingar om att komma ut och berätta om vad vi gör. Det är också en stor del av påverkansarbetet, fortsätter Maya.

En annan del av påverkansarbetet är de aktiviteter som volontärerna gör lokalt.

– En aktivitet kan vara allt ifrån att hålla en workshop eller föreläsning i sin församling till att haka på något som vi anordnar, berättar Hanna.

I skrivande stund är exempelvis ett helt gäng av Ageravolontärerna på klimattoppmötet i Glasgow för att på olika sätt bedriva påverkansarbete där.

– De kan också välja vilken typ av frågor de väljer att lyfta i sin aktivitet, menar Maya. Det kan vara allt ifrån klimatfrågor, jämställdhetsfrågor och interreligiöst arbete till ungas plats i rummet och ungas rättigheter, fortsätter hon.

Idag har vi cirka 80 volontärer vilket är jätteroligt.

– Det är upp till volontärerna själva att hitta det de brinner för och det de vill agera för eller emot. Det är ju inte en homogen grupp utan alla kan göra det de själva vill, utifrån sina egna förutsättningar, hakar Hanna i.

Utbildning är en viktig del inom Ageraprogrammet. För att bli Ageravolontär måste du gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Act Svenska kyrkan jobbar med. Anställda från olika avdelningar håller i workshops om bland annat bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

– Först efter utbildningen bestämmer du om Ageravolontärskapet är något för dig. Du kan alltså gå grundutbildningen utan att vara säker på att du vill ta dig an uppdraget, berättar Hanna.

– Idag har vi cirka 80 volontärer vilket är jätteroligt, fortsätter hon.

Om du sedan väljer att bli Ageravolontär, erbjuds du också flera utbildningsträffar varje år.

– Innan pandemin hade vi fyra träffar per år men nu har vi istället haft digitala träffar och då har vi kunnat ses oftare, berättar Maya.

– Träffarna har olika teman, vi har bland annat pratat om hållbart bistånd och engagemang. Och vi har haft en klimatambassadörsutbildning och mycket annat. Ibland erbjuder vi också andra typer av sammankomster, såsom att vi deltog i Pilgrims walk for future i somras, fortsätter hon.

Den här delen av volontärskapet handlar också om kunskap och utbildning, att förstå hur mina handlingar påverkar lokalt och globalt.

– Det är fantastiskt att se tidigare Agera­volontärer som arbetar inom kyrkan idag, 

som har tagit med sig sitt engagemang in i sitt liv och i sin yrkesroll, berättar Hanna.

– Många pratar idag om klimatångest, att de känner hopplöshet inför de här frågorna. Men vi tror ju att det bästa botemedlet mot klimatångest är att agera och engagera sig tillsammans med andra, att vara en del av något större. Och då är ju Agera en fantastisk plattform, fortsätter Maya.

Den sista delen av Ageras arbete handlar om insamling till Act Svenska kyrkans verksamhet och de olika kampanjerna. Ett exempel på det är när Ageravolontärerna i Stockholm gick ihop kring julinsamlingen förra året.

– De skapade en adventskalender. De gjorde egna verk, några målade vykort, några virkade och massor av annat. Sedan fick folk buda på grejerna och pengarna gick till julkampanjen, berättar Maya. Samtidigt fick de tillfälle att informera om kampanjen, som då liksom i år var Bryt en tradition, om alla flickors rätt till ett värdigt liv, fortsätter hon.

Det är särskilt svårt att hitta vägar att nå ut med information om Ageraprogrammet, berättar Hanna och Maya.

– Vi har kanaler både inom Act Svenska kyrkan och inom Svenska Kyrkans Unga. Sen har Ageraprogrammet en egen blogg där man kan läsa om olika saker som händer, menar Maya.

– Vi försöker vara där unga är. Vi har inga egna konton på sociala medier, men använder oss av våra respektive organisationers konton och syns där. Det ger bättre spridning tror vi, fortsätter hon.

Men varför ska man då bli Ageravolontär? Både Hanna och Maya är överens om att det är en fantastisk möjlighet att få växa som männi­ska och växa i tro, att få lära sig något nytt.

– Dessutom får man många nya vänner, berättar Hanna glatt.

– Vi skulle bli så glada om det fanns fler unga i Göteborgs stift och Karlstad stift som var sugna på att bli volontärer, menar både Hanna och Maya.

– Vi får förfrågningar från både församlingar och andra sammanhang i båda stiften så ni behövs verkligen. Det vore kul att kunna hänvisa till lokala volontärer, säger Maya.

– Och om någon är nyfiken kommer vi gärna ut och berättar mer, fortsätter Hanna.

Man hittar mer information på vår hemsida, svenskakyrkan.se/act/ageravolontar.

Text: Kristine Ålöv
Foto: Gustaf Hellsing och Magnus Aronson/Ikon

Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 4 2021).