Tips inför satsning på egen solenergi

Var börjar man?

  • Ett första steg i en solcellsinstallation är att identifiera lämpliga ytor. Takytor med riktning mot öst, syd eller väst är bäst för ändamålet, taklutningen är mindre viktig. Om taket är helt platt kan man behöva luta upp modulerna. Då kan kommunen behöva kontaktas för att avgöra om bygglov behöver sökas. För installationer där modulerna följer takets lutning behövs i regel inget bygglov.  ​
  • Se sedan över takets skick. På många takmaterial kan solcellerna monteras utan att tätskiktet penetreras. På till exempel tegeltak fästs modulerna in med takkrokar i bärläkten under takpannorna. På så sätt är installationen reversibel – modulerna kan plockas bort utan att någon synlig åverkan gjorts på taket. Något som kan vara värdefullt på byggnader med kulturellt värde. Behöver taket läggas om? Då är det perfekt att sätta upp solcellerna samtidigt. Då det är UV-strålningen som sliter mest på takytan kan solceller faktiskt förlänga livslängden på ett tak.
  • Nästa steg i en installation är att avgöra hur stor anläggning som ska handlas upp samt beställa in offerter. Det behöver inte vara svårt att handla upp en solcellsanläggning, men i dessa steg kan det vara bra att ta hjälp av någon med erfarenhet vid den första förfrågan så att ni vet vad ni ska fråga efter. Till exempel vad som ska stå med i ett avtal och vilka behörigheter entreprenören ska ha. Det finns idag många duktiga entreprenörer som jobbar uteslutande med solcellsinstallationer. Ta gärna referenser!  ​
  • Då en solcellsanläggning ska sitta på plats och producera el i minst 30 år, så är det inte läge att göra avkall på kvaliteten. Att endast använda certifierade moduler, växelriktare och montagesystem är en tumregel. Att entreprenören vidare följer branschspraxis, till exempel föreskrifter från Svensk Elstandard och Taksäkerhetskommittén, skall vara en självklarhet.  

Hur kan jag lära mig mer?

Bra och informativ läsning finns på bland annat på Solelportalen, Energimyndighetens informationstjänst om solenergi, samt Solcellskollen, som är ett annat exempel på en oberoende, uppdaterad kanal för att hitta information inför en solcellsinstallation. 

Det är alltid givande med erfarenhetsutbyte. Prata med andra som satt upp solceller och hör er för. Ta hjälp av en konsult om ni känner er osäkra. Boka gärna ett studiebesök hos Värö-Stråvalla! ​ ​

​​Kontakt

Anders Karlsson fastighets- och kyrkogårdsansvarig, Värö-Stråvalla församling

E-post:  
Telefon: 0340-66 98 62