Foto: Daniel Hultenmo

Stilla retreater som skapar andrum

Många människor har ett behov av stillhet, att komma bort från stressen och få tid till återhämtning. Utanför kyrkan finns det många olika aktörer som erbjuder den typen av rum – meditation, mindfulness, tyst afterwork och skogsbad är bara några exempel på koncept som populariserats de senaste åren. Inom Svenska kyrkan kallas detta oftast för retreater och är något som har varit en del av verksamheten sedan länge.

Retreater erbjuder människor en möjlighet till att stanna upp och återhämta sig. Och att komma närmare både sig själv och Gud.

– För mig handlar en retreat om att öppna en dörr för en människa att få ett möte med Gud och med sig själv, säger Solveig Fylling Nygaard, församlingsteolog i Stensjöns församling. 

Dessa retreater kan ta olika former och ha olika bakgrunder som utgångspunkt. Men tanken, att utan krav och press få tid till stillhet, möta Gud och en möjlighet samtala eller ”bara vara”, är samma. Stensjöns församling i Mölndal erbjuder både dagsretreater och något de kallar för miniretreater. Alla är välkomna. 

–  För oss som anordnar retreater så handlar det om att vara en slags värd som bjuder in till ett rum. Och dit kan man komma oavsett om man kallar sig kristen eller inte. Men vi har en klar kristen profil och använder tidebönen som rytm på våra retreatdagar, det vill säga att vi har bön tre gånger. Men det är frivilligt om man vill vara med på dem eller inte, säger Solveig Fylling Nygaard.

Det brukar vara olika typer av människor med olika typer av behov som kommer till retreaterna.

– Det kan komma människor som inte kallar sig kristna men som behöver ett andrum och tycker det är skönt att sätta sig ner i den här lugna miljön. Sedan finns det de som kommer på alla våra retreater för att de uppskattar rytmen och är med på allt – böner, vägledning, samtal med mera. Det kan också vara människor som har en specifik fråga som de vill prata med någon om och behöver tid att stanna upp. Det verkar som att människor kan komma i det behovet de är i just då, säger Solveig och fortsätter:

– Känslan är att vi lyckas kommunicera med den moderna människan och jag tycker att det är härligt att de som kommer känner att de kan vara precis som de är och få det de kan ta emot där och då. Vi har till exempel haft deltagare som sett en affisch och som bara dykt in och som tyckte upplevelsen var helt fantastisk.

Solveig driver retreatarbetet i Stensjön tillsammans med prästen Christian Josefsson och musikern Ida Andersson. Att de är ett etablerat team gör att de kan ta hjälp av varandras erfarenheter. Solveigs bakgrund inom området är gedigen. 2014 började hon arbeta inom Svenska kyrkan med detta. Dessförinnan bodde och arbetade hon i England.

– I England var jag med och byggde upp ett ekumeniskt bönecenter i Watford. Som en del av det tittade vi in i många olika bönetraditioner och retreattraditioner, så under den tiden fick jag verkligen smaka på retreater och olika typer av bön. Det var inte så svårt att gå in i detta när jag flyttade till Sverige och började arbeta här, berättar hon.

Stensjön är långt ifrån den enda församlingen inom stiftet som erbjuder retreater. Göteborgs stift samarbetar dessutom också med Föreningen Kompass, som erbjuder retreater med utgångspunkt från ignatiansk andlighet. Den ignatianska traditionen återfinns till viss del också i Stensjöns retreater.

– Vi gör lite vår egen grej men låter oss inspireras av bland annat den ignatianska traditionen, det kan till exempel vara ett sätt att läsa bibeln som vi använder inom bibelmeditationen. Vi plockar det vi tycker är bra från olika traditioner, säger Solveig. 

Meningen med miniretreaterna, som pågår under några timmar en söndag eftermiddag, är att det ska vara extra låg tröskel – ett öppet ställe där den som vill kan slinka in utan att anmäla sig och utan att betala något. Två lördagar per termin har de också sina ”vanliga” dagsretreater. 

– Vi har gjort om i Fågelbergskyrkan, där vi är, så det finns olika slags rum med olika upplägg så att alla kan finna sin plats efter det behov de har. Dagen brukar avslutas med mässa eller musikgudstjänst. Ibland har vi också ett tema. Förra gången hade vi en pilgrimsretreat, vilket blir lite annorlunda men också kul för det lockade också aktiva människor som inte varit med på några av de tidigare retreaterna. 

Under sommaren har de uppehåll för sina retreater men under hösten drar de i gång igen. Det blir andra året med det här retreatupplägget och de upplever ett växande intresse. 

– Jag är lite överraskad över det, nu har vi haft en väntelista på varje retreat vi haft. Vi kommer fortsätta med detta och ser fram emot framtiden med tillförsikt. Vi känner att vi har hittat ett koncept och nu när vi har etablerat att vi är ett team är det roligt att jobba tillsammans och vi kan titta på varianter av det vi gör. Christian har också stor erfarenhet från pilgrimsvandringar med lite samma tänk, så vi kan kombinera lite, avslutar Solveig. 
 
 
Text och foto: Daniel Hultenmo

Hitta retreater nära dig

Retreater i Göteborgs stift

Här samlar vi retreater från stiftets församlingar och pastorat. Att åka på retreat ger en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar vara i avskildhet och stillhet, för att återvinna balansen, fördjupas och vila. Retreat bygger på enkelhet, frihet och tystnad.