Två män sitter vid ett bord och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Steg 4: Slutsatser

Titta på den nuvarande situationen utifrån det insamlade materialet och identifiera faktorer som driver på utvecklingen.

4.1 Förklara konkret vad som behöver göras
Beskriv utifrån analysen vad ni har kommit fram till och förklara på ett konkret och överskådligt sätt – ”Det här har vi sett och därför behöver vi …”

Exempel på slutsatser:

  • Dessa nya utmaningar eller nya möjligheter ser vi för församlingen.
  • Inom dessa områden behöver församlingen utvecklas och förändras i förhållande till vad som sker i samhället, på kort och på lång sikt.
  • Dessa prioriteringar behöver göras. Dessa områden behöver stärkas respektive avvecklas.
  • Så här ska vi förhålla oss till de frågor, möjligheter och utmaningar som vi ser i vår omgivning.
  • Detta behöver vi utveckla och förändra när det gäller den grundläggande uppgiften.
  • Så här kan verksamheten anpassas för att bättre möta människors olika förutsättningar, behov och önskemål.