Foto: Getty Images

Sopor

Varje svensk genererar ungefär 250 kg sopor per år. Förr slängdes det mesta på hög, sopberg som under lång tid framöver läcker farliga ämnen som riskerar att förgifta såväl grundvattnet som våra vattendrag. Numera är vi ganska bra på att ta hand om vårt fysiska skräp – men vi är sämre på att ta hand om våra andliga eller själsliga sopor. 

Sådana sopor är allt det som tynger våra samveten och sinnen. Allt som skiljer oss från såväl Gud och omvärlden som oss själva och de vi borde (och kan!) vara. Ofta göms det undan eller förnekas. Precis som sopbergen läcker det då ut sitt gift, läcker in i nuet och riskerar att förgifta våra hjärtan, relationer och samhällen, ja hela vår värld.

Det behöver inte vara så. Gud vill hjälpa oss att synliggöra allt som brustit i våra liv. Inte för att plåga oss med vår ofullkomlighet, utan för att vi skall kunna göra upp med det – och överlämna det till Gud som av kärlek kan och vill förlåta, upprätta och hela.

Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog 

Läs vidare

Krönikor

Hör personliga röster ge sina tankar om ämnen som Göteborg stiftsorganisation verkar för.

Biskop Susannes spira

Biskop Susanne vid pennan

Här finns ett urval av texter, predikningar och artiklar som biskop Susanne Rappmann skrivit själv eller tillsammans med andra.