Ett par solglasögon och några psalmböcker ligger på en bänk utomhus. Människor syns i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sommar-MSS

Kyrka idag – att leva i Guds mission! Sommar-MSS är för dig som är antagen/inskriven och studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst för Göteborgs stift. Vi vill att du är med på minst en Sommar-MSS under din studietid. Kursen ger 4 MSS-dagar. 15–18 aug 2024, Helsjön folkhögskola

Hur är vi kyrka i den tid vi lever? Vad innebär det att leva i Guds mission? Vad har Svenska kyrkans mission betytt och bidragit med? Under dessa dagar får vi med hjälp av föreläsare, workshops, gruppsamtal reflektera kring vårt uppdrag att vara kyrka här och nu. En av dagarna har vi glädjen att få biskopen på besök.  

Viktigt att tänka på vid anmälan är att du skall kunna medverka alla 4 MSS-dygn. 

Kostnadsfritt 

Kost och logi i flerbäddsrum ingår i kursen. Göteborgs stift står för din kurskostnad vid MSS. Göteborgs stift ersätter också kostnader med billigaste färdsätt för resor till och från MSS enligt reseersättningspolicy för profilyrkesstudenter. Spara kvitton!

Du förväntas vara med på hela kursen från början till slut och sova på kursgården. Förhinder skall anmälas senast 2 veckor innan kursstart alternativt mot sjukintyg annars kommer du att faktureras 1000 kronor. 

15–18 augusti 2024, Helsjön folkhögskola   
Anmäl dig här senast 10 juni 2024 

    Vill du veta mer? Kontakta mig gärna för innehållsfrågor!

  • Jenny Rogestedt

    Jenny Rogestedt

    Göteborgs stift

    Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten