Foto: Ikon

Lokala utbildningar för församlingar och pastorat

Vi behov kommer vi gärna ut till er församling och håller en lokal utbildning, skräddarsydd efter era behov.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har bred erfarenhet av att utbilda unga ideella och hjälpa dem att hitta sin plats i församlingen. Förutom våra egenarrangerade utbildningar erbjuder vi gärna lokala, skräddarsydda utbildningar för unga i församlingar och pastorat. Hör gärna av er till oss för att prata vidare om hur ert behov ser ut.