Foto: Ikon

Lokala utbildningar för församlingar och pastorat

Vi behov kommer vi gärna ut till er församling och håller en lokal utbildning, skräddarsydd efter era behov.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har bred erfarenhet av att utbilda unga ideella och hjälpa dem att hitta sin plats i församlingen. Förutom våra egenarrangerade utbildningar erbjuder vi gärna lokala, skräddarsydda utbildningar för unga i församlingar och pastorat. Hör gärna av er till oss för att prata vidare om hur ert behov ser ut.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Ida Liljeblad

Ida Liljeblad

Stiftskonsulent