Foto: Ikon

Om distriktet

Svenska Kyrkans Unga finns över hela Sverige och är indelat i 13 distrikt. Göteborgs distrikt sträcker sig från Strömstad i norr till Laholm i söder.

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts högsta beslutande organ. Där fattas bland annat beslut om organisationens budget, verksamhetsplan och eventuella stadgeändringar. Där väljs också ordförande och distriktsstyrelse för kommande mandatperiod.

Under distriktsårsmötet den 17 april 2021 antogs förutom verksamhetsplan och budget också tre propositioner. 

  • Proposition om Årets tema för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vilket innebär att verksamheten 2021-2022 kommer att gå i temat ”Medlemskap - en gemenskap”.
  • Proposition om stadgeändring utifrån de förändringar i medlemsformer som gjordes på Riksårsmötet 2020. 
  • Proposition om Verksamhetsvision för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen utses varje år på distriktsårsmötet. Det är distriktets verkställande organ som består av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och två ersättare. Distriktsstyrelsens arbete består till stor del av att planera för distriktets verksamhet och påverkansarbete.

STYRELSEN FÖR MANDATPERIODEN 2021-2022 SER UT SÅ HÄR:

Ordförande
Linda Andreasson Baltra, Frölunda

Vice ordförande
Elin Kakko, Kållered

Ledamöter
Andrea Edvardsson, Carl Johan
Erik Eliasson, Älvsborg
Fanny Hagenfeldt, Harplinge-Steninge
Linnea Hagström, Carl Johan
Louise Karlsson, Frölunda
Nora Johansson, SKUGGA
Santino Wedin, Lindberga

Ersättare
Freja Gustafsson, Löftadalen
Magda Engblom, Tjörn 

Distriktskansliet

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har tre anställda som arbetar med olika saker. Personalen är anställd av Göteborgs stift och sitter i stiftskansliets lokaler i Läppstiftet i Göteborg. De arbetar bland annat med stöd till distriktsstyrelsen, verksamhetsplanering, utbildningar för unga, friluftsarrangemang, ungresurs.nu, samordning av ekonomi samt lokalavdelnings- och medlemsadministration. Dessutom får man stöd av Göteborgs stift med kommunikation och kursanmälan.

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen.

Året 2020

2020 var ett annorlunda år i världen, och så även för Svenska Kyrkans Unga i Göteborg stift. Vi hade 878 medlemmar i 35 lokalavdelningar och anordnade olika mötesplatser och utbildningar. Dessutom fortsatte vi arbeta intensivt med ungresurs.nu.

Här kan du läsa mer om vårt verksamhetsår 2020.