Foto: Ikon

Lokalavdelningar

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

I en lokalavdelning kan alla vara med, oavsett ålder och intressen. En lokalavdelning kan bestå av till exempel finskspråkiga grupper, barn- och ungdomskörer, 0-6 års-grupper samt miniorer, juniorer och tonårsgrupper. Svenska Kyrkans Unga har omkring 400 lokalavdelningar runt om i hela Sverige. I Göteborgs distrikt finns cirka 1000 medlemmar fördelade på 37 lokalavdelningar från Strömstad i norr till Laholm i söder.

Lokalavdelningsbesök

Vår styrelse och personal kommer gärna ut till er och pratar om Svenska Kyrkans Unga eller hittar på andra aktiviteter.

Starta lokalavdelning

Har ni en lokalavdelning i er församling? Det är väldigt enkelt och dessutom finns en mängd fördelar med det.

Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Här väljs ombud och ersättare till distriktsårsmötet.

Styrelsearbetet i lokalavdelningen

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar. Demokrati är en av grundstenarna. Här hittar ni bra tips på hur styrelsearbetet i lokalavdelningen kan fungera.

Hitta din lokalavdelning

Svenska Kyrkans Unga har cirka 400 lokalavdelningar runt omkring i Sverige varav cirka 37 finns i Göteborgs distrikt. Vart finns din närmsta?