Foto: Ikon

Lokalavdelningar

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

I en lokalavdelning kan alla vara med, oavsett ålder och intressen. En lokalavdelning kan bestå av till exempel finskspråkiga grupper, barn- och ungdomskörer, 0-6 års-grupper samt miniorer, juniorer och tonårsgrupper. Svenska Kyrkans Unga har omkring 400 lokalavdelningar runt om i hela Sverige. I Göteborgs distrikt finns cirka 1000 medlemmar fördelade på 35 lokalavdelningar från Strömstad i norr till Laholm i söder.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Teodor  Ek

Teodor Ek

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga