Foto: AbsolutVision / Unsplash

Fakta

Om Svenska Kyrkans Unga, hur du söker lägerbidrag, information om personuppgiftsbehandling och kollekter samt material som kan vara bra att ha.

Dokument

Här kan du ladda ner policydokument, årsredovisningar, stadgar och annat smått och gott.

Kollekter, gåvor och bidrag

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp. Ibland går hela eller delar av kollekten till Svenska Kyrkans Unga. Här kan du läsa om olika sorts kollekter samt om vilka bidrag som finns att söka om du vill åka på något av våra läger.

Personuppgiftsbehandling

GDPR, General Data Protection Regulation, handlar om hur organisationer och företag tar hand om dina personuppgifter. Så här arbetar vi.

Tips och material

Varför uppfinna hjulet flera gånger? Vi tror på att dela med varandra och att delande berikar. Här hittar du tips, metoder och material som kan vara till hjälp i lokalavdelningen, eller bara roligt att ta del av.