Några unga tjejer sitter och skrattar vid ett bord.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Motionera till riksårsmötet!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du ändra något inom Svenska Kyrkans Unga? Eller har du en bra idé för organisationen som fler måste få höra om? Skriv en motion! Det är ett förslag om att ändra något eller påpeka något, och tas upp på riksårsmötet.

Inom Svenska Kyrkans Unga finns många idéer om hur framtiden skall se ut, men det finns säkert ännu fler hos er medlemmar! Det kan handla om vad som helst. Om ni skickar in er motion i tid så kommer den tas upp på årsmötet.

Läs mer om hur du skriver en motion

Motioner till riksårsmötet kan skickas in av en medlem, en lokalavdelning eller ett distrikt. Mejla eller posta din motion, som måste vara underskriven av motionären eller motionärerna, till förbundskansliet och förbundsordförande Clara Olsson senast 31 maj.

 
Via e-post som scannad fil till clara.olsson@svenskakyrkansunga.se
 
Postadress:
Svenska Kyrkans Unga
Clara Olsson
753 10 Uppsala