Foto: Stavrialena Gontzou / Unsplash

West Pride

Varje år finns Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift på plats på West Pride tillsammans med andra kyrkliga organisationer i Kyrkan på West Pride.

Varje år finns Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift på plats på West Pride tillsammans med andra kyrkliga organisationer i Kyrkan på West Pride.

Årets West Pride skulle ägt rum den 3-7 juni. Men på grund av situationen med Covid-19 tvingades styrelsen för festivalen att fatta beslutet att ställa in årets West Pride.

OFFICIELL FLAGGPERIOD

För att uppmärksamma HBTQI-rättigheter extra under den perioden West Peride skulle ägt rum uppmanas alla organisationer såväl privatpersoner att flagga med regnbågsflaggor mellan den 25 maj och 7 juni. West Pride hyr ut flaggor vid behov.

Mer information om West Pride

West Pride planerar fortsätta arbetet med HTBQI-frågor och kommer att genomföra aktiviteter digitalt och fysiskt när omständigheterna tillåter. Läs gärna mer om West Pride här.